Twizzit Help Center
Over de module “lijsten”

Bij het beheren van een club of team gebruiken we tal van lijsten. Denk maar aan lijstjes om beschikbaarheden op te vragen, beurtrollen te organiseren of algemene gegevens op te vragen (bv. maten voor kledij). Lijstjes zijn handig, overzichtelijk kunnen vanaf nu ook in Twizzit beheerd worden.

Gebruik de module “lijsten” om gegevens te verzamelen van een team, groep of een selectie personen, of om ze met hen te delen.

Unable to display content. Adobe Flash is required.

Een lijst aanmaken

Om een nieuwe lijst aan te maken open je de module “lijsten” in het linker menu en klik je vervolgens op “nieuwe lijst”.

 • Type lijst. Er bestaan 3 type lijsten:
  1. Alfanumerieke lijsten: voor het opslaan en delen van numerieke of tekstuele gegevens (bv. Topscoorderslijsten, ploegpot, shirtmaten, shirtnummers, ....)
  2. Status lijsten: voor het verzamelen van beschikbaarheden van personen. Gebruikt voor het vinden van een geschikte datum voor een event, of om beschikbaarheden door te geven
  3. Verkiezingen: Voor het verkiezen van een persoon (bv. Man van de Match)
 • Titel + omschrijving: vrije tekstvelden om de lijst te omschrijven. Deze informatie is zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot de lijst.
 • Deelnemers: Selecteer de groepen of contacten waarvoor je de lijst wenst aan te maken. Voor elke deelnemer wordt in de lijst een extra lijn toegevoegd.
 • Admins: Selecteer de personen die de lijst zullen beheren.  Admins krijgen volledig toegang tot de lijst en kunnen alle gegevens aanpassen
 • Notificaties: Geef aan of je een melding wenst te verzenden naar de admins wanneer een waarde in de lijst wordt aangepast.
 • Toegangsbeheer: Bepaal welke gegevens de deelnemers van de lijst mogen bekijken/aanpassen. Indien de deelnemers niets mogen bekijken zal de lijst enkel beschikbaar zijn voor de creator en de admins.
 • Privé lijst: Vink deze optie aan indien je enkel de creator en de deelnemers van de lijst toegang wenst te geven. Niet privé lijsten zijn eveneens toegankelijk voor club admins en personen met specifieke toegang.

Klik op opslaan om de lijst aan te maken.

Kolommen toevoegen en verwijderen.

Alfanumerieke lijsten en status lijsten kunnen verschillende kolommen bevatten. Een kolom toevoegen doe je als volgt:

 • Open een lijst naar keuze
 • Klik rechts bovenaan op het icoontje met 3 verticale puntjes 
 • Klik op kolom toevoegen.

Er wordt een nieuwe kolom toegevoegd met de naam “kolom”. Klik op de titel van de kolom om de naam aan te passen.

Klik op het rode kruisje onderaan de kolom om deze te verwijderen.

Let op, hierbij gaan alle gegevens van deze kolom verloren. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.
Kolommen toevoegen of verwijderen is enkel beschikbaar voor admins van de lijst.
Alle aanpassingen die je maakt aan de lijst worden automatisch opgeslagen.
Een lijst delen

Als admin van een lijst kan je de deelnemers op de hoogte brengen door hen een melding te versturen. Dit doe je als volgt:

 • Open een lijst naar keuze
 • Klik rechts bovenaan op het icoontje met 3 verticale puntjes  
 • Klik op “stuur melding naar deelnemers”
 • Maak een selectie van de personen die je wenst te bereiken.
 • Klik op “melding verzenden”

De geselecteerde personen ontvangen een melding met de tekst “[jouw naam] nodigt u uit de lijst [lijstnaam] te bekijken/aan te vullen”

Een lijst openen/sluiten

Als admin van een lijst kan je deze afsluiten en openen. Afgesloten lijsten kunnen niet meer bewerkt worden, en worden op die manier gearchiveerd. Een lijst openen/afsluiten doe je als volgt:

 • Open een lijst naar keuze
 • Klik rechts bovenaan op het icoontje met 3 verticale puntjes 
 • Klik op “Lijst openen” of “lijst afsluiten.